logo willen en doenfacebooknederlandsenglish deutsch
Wil Groot en de Ciskes

Home

Wat WILLEN wij?

Hoe DOEN we dat?

Projecten

Acties

Nieuws

Onze partners

Organisatie

Steun ons

Contact

Feiten en Cijfers

> HOME > HOE DOEN WE DAT? > FEITEN EN CIJFERS

JAARVERSLAG 2016

 

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2016


Voor u ligt het jaarverslag van 2016. Een jaar waarin vooral in de Transkei op de projecten veel is gebeurd en ondernomen. Wederom wisseling van management in Mawotsheni. In juni geeft Nola Elliot  het stokje over aan Zelri Vicente, Nomapuzie Mtyana en Nontscha Sethe. Dit werd eerst besproken met het bestuur van de gemeenschap. De dames willen het samen doen. De dorpsraad stemt daarmee in. Achter de schermen een druk jaar voor het bestuur. Overheadkosten wederom laag. 

Willen & Doen Amsterdam
In Amsterdam kwam het bestuur meer bij elkaar dan gebruikelijk. Ontwikkelingen in Zuid Afrika waren wederom hier de reden van. Het helpen om te begeleiden op afstand gaat nooit zonder kleerscheuren. Toch is het oprichten van gemeenschap comité een grote vooruitgang. Op deze manier wordt inspraak en ontwikkeling bevorderd.  .


Mawotsheni
Het project Mawotsheni werd tot juni geleid door Nola Elliot. Het project wordt nu geleid door de drie dames, met als achterban het comité. Op deze manier is er meer inzicht en inspraak. Wij kregen van instanties het advies om voor elk project een NPO, stichting, op te zetten. Wanneer alle drie de kindercrèches onder een stichting vallen wordt daardoor sponsoring van het ministerie Social Development bemoeilijkt. Stichting Willen en Doen te Zuid Afrika is overgegaan naar stichting Mawotsheni Community Project. Tevens is er een nieuwe website daarvoor opgezet.
http://community-project.wixsite.com/mawotsheni

Wederom zijn er dit jaar problemen geweest met drinkwater. Het gevolg daarvan was dat kinderen huiduitslag kregen. Ook was er een vlooienplaag. Dit had ook invloed op de gezondheid van de kinderen. Daardoor is er extra geïnvesteerd in hygiëne. Ook is het dak van het grote huis vervangen vanwege lekkage. De kindercrèche telt de eerste helft van het jaar 28 kinderen. Na de vakantie 26. Er wordt eind van het jaar een auto met laadbak aangeschaft.

Particuliere bijdragen, acties van derden en bedrijfsleven
De Groene Straat dag in de Amsterdamse Jordaan was wederom een succes. Dank voor de inzet van vrijwilligers. Particuliere donaties kwamen wederom vanuit Zwitserland. Ook zijn er enkele feesten geweest waarbij de feesteling als cadeau enveloppen vroeg voor Willen en Doen. Bij deze dank daarvoor.

Project Celena - Kindercreche Good Hope
Good Hope in Ntjileni draait. De gemeenschap zet zich in voor het project en is er blij mee. Toch gaat het stroef. Stichting Obonto heeft afgelopen jaar zijn hulp aangeboden. Het laatste bericht was dat er momenteel 21 kinderen zijn. De onderwijzeres gaat Montessori scholing krijgen. Dit is vooruitgang. Selena heeft ook een NPO/ Stichting aangevraagd. Er is besloten om samen te werken met het Mawotsheni project. Ook wordt er samengewerkt met Little Angel kindercrèche, waar Mavis de scepter zwaait. Little Angel is enkele jaren terug grotendeels gesponsord door de Oscar Romero scholengemeenschap in Hoorn.

De cijfers
Afname liquide middelen zijn toegenomen dit jaar. Dit komt doordat er minder acties zijn geweest.  Betreffende de onkosten zitten wij nog steeds bijzonder laag. Wij zijn een non-profit en werken allen als vrijwilligers. Dit maakt ons sterk. 

Ten slotte
Het was een jaar met veranderingen en ook groei. In Amsterdam was het rustig. Kwartiermaker Wil Groot heeft in juni enkele weken op Mawotsheni gebivakkeerd vanwege verandering van leiderschap. Het is een grote vooruitgang dat de gemeenschap zich actief opstelt en meedenkt.
Bij dezen danken wij al onze donateurs en vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben gesponsord en die hebben meegelopen. Wederom dank aan iedereen namens de kinderen, de werknemers op de projecten, het bestuur en mijn persoon. 

Ontvangsten 2016
Donaties 5.115,00
Particuliere bijdragen 9.101,00
Acties van derden/bedrijfsleven -
ROC -
Tulpenlucht -
Hartjes -
Rente spaarrekening 52,00
   
Totaal ontvangsten 14.268,00
   
Uitgaven  
Mawosheni 14.153,00
Mawosheni car 2.886,00
Obonto project Celena 300,00
Good Hope -
Bankkosten 402,00
Kosten Brunch -
Overige kosten 742,00
   
Totaal uitgaven 18.483,00
   
Saldo ontvangsten -/- uitgaven 4.216,00
======================================== ==========
   
Saldo Bankrekeningen  
 
01-01-2016
31-12-2016
Rabobank betaalrekening
2.310,33
343,86
Rabobank spaarrekening
2.9451,44
27.327,32
31.761,77
27.671,18
======================================== ==========
Toename Liquide Middelen -4.090,59

JAARVERSLAG 2015

 

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2015


2015 was wederom een turbulent jaar, met wisseling van bestuur in Zuid Afrika, acties op MBO West in Amsterdam, een benefietfeest in Hauwert en de geweldige Tulpenbrunch. Wederom werd dit alles gerealiseerd door, en in samenwerking met, stagiares en vrijwilligers. Achter de schermen een turbulent jaar voor het bestuur. Overheadkosten wederom laag.

Willen & Doen Amsterdam
In Amsterdam kwam het bestuur meer bij elkaar dan gebruikelijk. Ontwikkelingen in Zuid Afrika waren hier de reden van. Het helpen om te begeleiden op afstand gaat nooit zonder kleerscheuren. Zo stegen de prijzen van materiaal en voedsel vanwege de olieprijs die omhoog ging. Dit staat in directe verbinding met elkaar.
Het project Selena ging van start. In het jaarplan - begroting kunnen jullie hiervan de cijfers zien. Ook staan daar de cijfers aangegeven van het jaarplan- begroting Mawotsheni.

Mawotsheni
Het project Mawotsheni werd tot oktober geleid door Riff Micho. Hij leidde ook het Selena project. Na de opening van Good Hope kindercreche (project Selena) heeft Riff het leiderschap overgedragen aan Nola Elliot, die vanaf December in dienst kwam. Nontsha Sethe nam het werk over van Ann Smith.
Zij assisteert Nomaphuzi in de kindercreche en doet social werk in de gemeenschap. Haar contact met de ouders van de kleine kinderen heeft goed resultaat opgeleverd. Er is een dorpsraad gekozen die inspraak en inzicht heeft op de ontwikkelingen op het Mawotsheni project.
In Mawotsheni werd de keuken gebouwd naast de kindercreche. Deze werd gefinancierd door Stichting Obonto. Veel dank daarvoor.

De kindercreche telt de eerste helft van het jaar 30 kinderen. Na de vakantie 31. Er wordt besloten om de gemeenschapsruimte te gebruiken wanneer nodig, totdat er genoeg geld is om een lokaal bij te bouwen.

Particuliere bijdragen, acties van derden en bedrijfsleven
De 22ste januari was de presentatie en de grote markt op MBO West. Wederom opende en presenteerde Peter Faber deze. Vele vrijwilligers en stagiares waren actief. Geweldig was de actie van vooral de studenten, die zich op deze dag twee semesters hadden voorbereid. Een ieder hieraan meewerkend veel dank. In West Friesland volgde een maand later een benefiet feest, gepresenteerd door Niels Velthorst en Eelco Groen. Ook deze leverde veel op.
De 26ste april werd de Tulpenbrunch georganiseerd door Frank Timmerman, Jeroen Boukens en andere vrijwilligers. Hierbij was het logo van Willen en Doen in de tulpen te zien. Een geweldige actie, waarbij 100 mensen aan tafel gingen. Brunchen tussen de tulpen was ook een waar succes. Zes weken later organiseerde Kees Kramer wederom de Groene Straat dag in de Amsterdamse Jordaan. Particuliere donaties kwamen zelfs vanuit Zwitserland. Iedereen veel dank daarvoor.

Project Celena - Kindercreche Good Hope
Eind maart wederom actie in Ntjileni. Er werd een feest georganiseerd door de gemeenschap voor het leggen van de eerste steen. De geplande tijd is een half jaar. In oktober is de bouw klaar en wordt "Good Hope", geopend. Het ziet er fantastisch uit.
De geplande begroting wordt niet gehaald. Samen met de donatie van de Chef Commandeur stichting komen we op 25.000 euro. Deze is geinvesteerd in het bouwen van de school en het aanleggen van de moestuin. Materiaal kosten vielen hoger uit. Toch was er de opening in oktober. Een geweldig uitbundig feest, waarbij de gehele gemeenschap zijn medewerking verleende. De dankbaarheid was groot.

Cijfers
Afname liquide middelen zijn toegenomen dit jaar. Dit komt door het bouwen van Good Hope kindercreche. Betreffende de onkosten zitten wij nog steeds bijzonder laag. Wij zijn een non-profit en werken allen als vrijwilligers. Dit maakt ons sterk.

Ten slotte
Het was weer een roerig jaar, waarin veel acties met als hoogtepunten Benefietfeest in Hauwert, de Tulpenbrunch, MBO West, waar Peter Faber en Orlando Landsdorf presenteerden voor Willen en Doen. Dank beide heren voor hun inzet. Ook van deze kant danken wij MBO docenten Bea Yskes en Arnold van Koolwijk voor hun inzet, zowel hier als in Zuid Afrika.
Hoogtepunt in de Transkei was de opening van "Good Hope preschool" Zonder al onzer vrijwilligers en stagiaires hadden wij dit niet kunnen bewerkstelligen. Wederom dank aan iedereen namens de kinderen, de werknemers op de projecten, het bestuur en mijn persoon.

Ontvangsten 2015
Donaties 4.609,00
Particuliere bijdragen 6.720,33
Acties van derden/bedrijfsleven 2.749,89
ROC 10.379,60
Straatacties -
Tulpenlunch 3.550,00
Hartjes 85,00
Rente spaarrekening 175,88
   
Totaal ontvangsten 28.269,70
   
Uitgaven  
Mawosheni 27.000,00
Good Hope 12.500,00
Bankkosten 678,24
Kosten Brunch 584,69
Inkoop hartjes -
Overige kosten 734,69
   
Totaal uitgaven 41.497,62
   
Saldo ontvangsten -/- uitgaven -13.227,92
======================================== ==========
Saldo Bankrekeningen  
 
01-01-2015
31-12-2015
Rabobank betaalrekening
9.704,99
2.310,33
Rabobank spaarrekening
35.284,81
29.451,44
44.989,80
31.761,77
======================================== ==========
Afname Liquide Middelen -13.228,03

JAARPLAN 2016

 

Jaarplan Stichting Willen & Doen 2016


U bent van ons gewend dat wij via deze site per jaar onze plannen toelichten. Dit jaar vindt u dit wat later dan gewend en dat heeft een reden. Op dit moment kan onze oprichter en grote animator Wil Groot niet de energie aan onze stichting geven die wij altijd gewend waren. Dit heeft ons doen besluiten onze activiteiten voor 2016 te consolideren. Dit houdt in dat wij voor dit jaar geen nieuw project starten.

Uiteraard blijven wij onze verplichting voldoen aan het project in Mawotsheni, waar wij inmiddels al vier jaar succesvol een schooltje onderhouden en daarmee tevens werk genereren voor een aantal lokale dorpelingen.
Dit betekent dat wij nog steeds enorm geholpen zijn met donaties, waarvan elke euro onversneden ten goede komt aan dit project. Indien er verdere ontwikkelingen zijn, zullen wij dit langs deze weg communiceren.

Meer informatie over het project kunt u ook vinden op onze facebookpagina: www.facebook.com/Stichting-Willen-Doen-210036325718479

Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen indien u vragen heeft:

Ronald Vonk 06-51145270 / Wil Groot 06-17878385

JAARPLAN & BEGROTING 2015

 

Jaarplan & Begroting 2015 Stichting Willen & Doen 2015


Voor u ligt het jaarplan & begroting 2015 van Stichting Willen & Doen. Hierin brengen wij naar voren wat onze plannen zijn voor het komende jaar en wat wij willen gaan doen om deze plannen te realiseren.

De projecten waar wij mee van start gaan hebben allen te maken met kinderen, onderwijs, gemeenschapsontwikkeling, zelfredzaamheid en permaculturele landbouw. De gemeenschap ter plaatse wordt daarbij betrokken. Dit jaar willen wij ook gaan werken met vrijwilligers en stagiaires die voor langere tijd werk kunnen verrichten ten gunste van onze projecten.

Inmiddels zijn wij 7 jaar als vrijwilligers actief. We hebben ons gerealiseerd dat meer professionaliteit en transparantie belangrijk is, zodat onze donateurs en sponsoren een duidelijk beeld hebben en maandelijks mee kunnen kijken de ontwikkelingen vorderen.
Daarom willen wij in 2015, naast de communicatie via www.wilhelmus.waarbenjij.nu ook meer gaan communiceren via de website www.willenendoen.org.

Project Mawotsheni
Mawotsheni is het pilotproject wat wij hebben gerealiseerd in 2011/ 2012. Het project bestaat uit een gemeenschapshuis, kindercrèche, permacultuur moestuinen, verblijven voor vrijwilligers en personeel van Stichting Willen & Doen Zuid-Afrika (het bureau is daar gevestigd). Het project heeft een opwaardering nodig en hierop moet geinvesteerd worden.

Stichting Willen & Doen Zuid-Afrika neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en gezamenlijk zullen wij ons inzetten het financieel mogelijk te maken.

Doel

 • Het verschaffen van onderwijs en het voeden van kinderen
 • Informatie verstrekken over HIV/AIDS
 • Het bevorderen van sport en gezondheid in de gemeenschap
 • Opvang van kinderen

Middel

 • Het inzetten van vrijwilligers en stagiaires op alle punten die de missie omschrijven

Kosten

Rand* Euro*
Het grote huis** Bouwmaterialen
Personeelskosten bouwen
vervoer
Keukenmateriaal
Zonne-energie
Totaal R 151.393 E 10.814
Crèche Keuken
Toilet
Opslagruimte
Totaal R 40.000 E 2.857
Moestuin Groententunnel
Hekwerk, zaad, gereedschap
Totaal R 12.000 E 857
Rondawels Personeelsverblijf
Verblijf bezoekers
Totaal R 5.640 E 403
Watertanken R 4.900 E 350
Oprijpad Bouwkosten R 28.500 E 2.036
Totale kosten R 242.433 E 17.317

* 1 Euro = 14 Rand (14 november 2014)


Duur
De tijdspanne het project van het begin tot het einde op te zetten, wanneer financieel haalbaar, is drie maanden. Vooral de gemeenschap en vrijwilligers zullen hierbij helpen, waardoor werk voor hen wordt gecreeerd.

Acties

 • Presentaties bij bedrijven
 • Contacten leggen met Perma-cultuur studies in Nederland
 • Optredens van vrijwilligers met de "Nonnen-act" op feesten en festivals
 • Sponsoring uit eigen middelen
 • Inzetten van netwerken van vrijwilligers die actief zijn op het project in Mawotsheni

Project kinderkindercrèche Selena

In 2013 is bij ons de aanvraag binnengekomen voor een kindercrèche in een gebied gelegen 20 km van Coffee Bay. Er zijn daar veel kleine kinderen, waarvan sommigen grote afstand afleggen om naar school te gaan en vele kleintjes niet naar school kunnen. De uitvoering van het project zal gaan via Riff Micho, bestuurslid en manager van Stichting Willen & Doen Zuid-Afrika.


Missie

 • Het opzetten van een kindercrèche voor 60 kinderen (per kind is 1,5 m2 verplicht) met twee lokalen van elk 45 m2.
 • Het opzetten van een keuken en een kamertje voor opslag
 • Het bouwen van twee toiletten buiten en het aanleggen van een pad. Rond het perceel wordt een hek opgezet
 • Het aanschaffen van twee watertanken om regenwater op te vangen
 • Het aanleggen van een moestuin, waarbij een tuinman uit de gemeenschap perma-cultuur tuinieren leert.

Doel

De stichting gaat ervan uit om 3 jaar loon te betalen, waarna het project dan zelfredzaam behoort te zijn. Het onderwijzend personeel behoort dan te worden betaald door ministery sociaal development.


Kosten

Rand* Euro*
Crèche Bouwmaterialen R 210.00 E 15.000
Peroneelskosten bouwen R 16.800 E 1.200
Vervoer R 21.000 E 1.500
Keukenmateriaal R 14.000 E 1.000
Watertanken R 11.200 E 800
Totaal R 273.000 E 19.500
Loon kinderjuf per jaar R 33.600 E 2.400
Interieur school R 21.000 E 1.500
Moestuin Personeelskosten per jaar R 33.600 E 2.400
Onkosten materiaal waaronder hekwerk
zaad, moestuin gereedschap
opzetten van groententunnel etc
R 84.000 E 6.000
Hekwerk Palen + gaas R 14.000 E 1.000
Totale kosten R 459.200 E 32.800

* 1 Euro = 14 Rand (14 november 2014)


Duur

De tijdspanne om het project van het begin tot het einde op te zetten omvat een half jaar. Vooral de gemeenschap zal hierbij helpen en er zal werk voor hen worden gecreeerd.


Acties

 • Zeven creatieve workshops, gehouden op het MBO West te Amsterdam
 • Acties op wereld aids dag en een grote benefietactie op 22 januari 2015

Totale begroting voor 2015


Begroting in Rand*

Project Kosten opzet project Periodieke kosten (per jaar)
1-Mawotsheni R 242.433
2-kindercrèche R 392.000 R 67.200
Totaal R 634.433 R 67.200

Begroting in Euro

Project Kosten opzet project Periodieke kosten (per jaar)
1-Mawotsheni E 17.317
2-kindercrèche E 28.000 E 4.800
Totaal E 45.317 E 4.800

* 1 Euro = 14 Rand (14 november 2014)


JAARVERSLAG 2014

 

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2014


2014 was wederom een jaar van wisseling van het bestuur, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika. Een jaar van acties en benefietfeesten, gerealiseerd door  stagiaires en vrijwilligers. 
Wederom waren de overheadkosten laag.

Het bestuur van de Willen & Doen Nederland bestaat uit:
Wil Groot (oprichter),  Ronald Vonk (voorzitter), Joyce Roemer (secretaris), Arnold Vlaar (penningmeester), Anneliese van Altena (bestuurslid), Mike van Duuren (website) en Santiago Ramirez (assistent website).

Willen & Doen Amsterdam
In Amsterdam vond er in september een bestuurswisseling plaats.
Martin Lont, Maarten Groot en Jasper Buis nemen afscheid na 7 jaar actief te zijn geweest.  Martin Lont wordt opgevolgd door Ronald Vonk. De inzet van Martin is de afgelopen 7 jaar van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de stichting. Maarten Groot heeft de website ontwikkeld en Jasper Buis was als bestuurslid altijd actief. Bij deze alle drie heel veel dank voor jullie inzet namens het bestuur, alle leden, vrijwilligers en donateurs.
Zonder jullie had Willen & Doen niet kunnen bestaan.


Mawotsheni
Het jaar 2014 staat het project Mawotsheni onder leiding van Riff Micho. Het gaat goed met het project.
Riff heeft zich vooral gericht op de ontwikkeling van de gemeenschap door middel van het werven van vrijwilligers die actief zijn op het project.
Tozama, al enkele jaren assistent van Nomapuzi op de preschool, neemt afscheid. Zij vertrekt naar Lesotho, waar zij gaat studeren. Ann Smith neemt het stokje over. Phumlani, de plaatselijke vertegenwoordiger en klusjesman neemt ook afscheid. Dylan neemt zijn rol over en Kenny wordt ingehuurd voor de kleine klusjes. Kenny komt uit Mawotsheni. In juli komt Uprise op het project werken en hij legt met zijn kennis een Perma cultuur moestuin aan. Deze ziet er geweldig uit. Hij leert de mensen hoe in 18 dagen compost te maken. Dit gereedschap is van groot belang voor ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Bij het vertrek van Phumlani wordt ook besloten het Spaza winkeltje te sluiten. Het vergt teveel tijd en werk. In Mawotsheni dorp heeft een dorpeling een winkeltje geopend. De gemeenschap heeft aan een winkel genoeg. Riff vindt dat de ruimte goed gebruikt kan worden als werkplek voor het maken van meubels, deuren en ramen.

Begin 2014 wordt er geïnvesteerd in zonne-energie. Er worden panelen aangeschaft en dit is een vooruitgang. Vanaf heden is er direct contact mogelijk met Willen & Doen Zuid Afrika.

De kindercrèche telt de eerste helft van het jaar 16 kinderen. Na de grote vakantie is er sterke toename. Er worden 30 kinderen ingeschreven. Dit heeft als gevolg dat wij moeten uitbreiden. Per kind is wettelijk 1,5 meter ruimte nodig.

Particuliere bijdragen, acties van derden en bedrijfsleven
In Mawotsheni wordt wederom geïnvesteerd in o.a. een generator en boor- en schuurmachines. Er was ingebroken op het project en dit was een groot verlies.
De Ford had problemen met de motor en dit bracht een extra investering teweeg. De wegen zijn niet makkelijk begaanbaar, waardoor aftakeling sneller gaat.
Wederom sponsorde Dhr. Dennet Lawende ons. In juni was er een benefietmarkt, wat georganiseerd werd op het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam. Hiermee waren vier stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam actief. Zij liepen het schooljaar 2013/ 2014 stage bij Willen & Doen. De opbrengst van de benefietmarkt was € 3800,00.


Vanaf begin september was Willen & Doen actief op MBO West te Amsterdam.
Samenwerking met Meetingpoint , o.l.v. Arnold van Koolwijk en Bea Yskes. Orlando Landsdorf bracht een geweldige presentatie teweeg op wereld Aidsdag in samenwerking met Meetingpoint op MBO West.
Wederom zijn de Queerleaders weer actief geweest op Kwakoe festival in de Bijlmer, op de Gaypride in Amsterdam en op andere feesten. Dit met een geheel nieuwe show, onder leiding van Peter Rombouts. De opbrengst was goed.

Bij de actie tegen agressie liepen wij ook weer mee en haalden wij wederom de voorpagina van het Parool.  Het jaar sluit af met een interview in het Noord Hollands Dagblad. Zie website.

Project Celena
In oktober vinden de eerste gesprekken plaats met hoofdman, chief en Celena.
In de buurgemeenschap van Ntjileni is een kindercrèche nodig. De kleintjes moeten minimaal 4 kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde school. Er wordt afgesproken dat dit ons doel gaat zijn voor het komende jaar.
De chief zit in een rolstoel, daar zijn benen zijn afgezet. De rolstoel is in zeer slechte conditie. Celena vraagt of wij daar iets aan kunnen doen.

Overige Projecten

 • Samenwerking met Stichting Obonto op Mawotsheni gaat goed. Zij financieren nieuw meubilair voor de kindercrèche en zeggen toe ook de keuken te sponsoren die volgend jaar gebouwd gaat worden.
 • Riff vangt aan met het verbouwen van de keuken. Tevens vangt hij aan met het timmerproject. Kenny leert hierbij omgaan met machines.
 • Er wordt een rondavel gebouwd voor Nomapuzi. Nu kan zij gedurende de week verblijven op het project, wat haar 2,5 uur lopen per dag bespaart.
 • Stichting Obonto financiert studiekosten voor de opleiding van Nomapuzi tot Montessori onderwijzeres. 

Acties

 • Boekpresentatie in Getto restaurant te Amsterdam door Jason Anthony. Opbrengst voor W&D.
 • Markt Wijkcentrum Jordaan in samenwerking met Kees Kramer. Opbrengst voor W&D.
 • Markt optredens op het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam i.s.m. HvA.
 • Kwakoe, Gaypride en Hartjesdagen.
 • Kermis Hauwert.
 • Workshops seksualiteit en cultuur op ROC.
 • Collecte Delta/ KLM i.s.m. Raymond Timmer en Olav Roben.
 • Wereldaidsdag MBO West.

De cijfers
De inkomsten van 2014 zijn hoger dan 2013. Dit heeft ook te maken met de acties die wij hebben gehad en de samenwerking met de scholen. In 2013 zijn er meer uitgaven geweest vanwege het bouwen van de kindercrèche van Mavis.
Er is wederom vooral geïnvesteerd in Mawotsheni, ook omdat er tegenvallers waren.  De uitgaven zijn hoger vanwege flyers en kleding wat is aangeschaft voor de Queerleaders.

Ten slotte
Wij kunnen terugkijken op een bevlogen jaar, waarin aan beide kanten veel is gewerkt.  Mawotsheni is uitgebreid, er zijn meer kinderen op de kindercrèche en er worden daardoor meer ouders en familieleden betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeenschap. Het doel van Willen & Doen is tenslotte om via de kinderen ook hun opvoeders te bereiken en deze mee te nemen in ontwikkeling en educatie.

Bij deze nogmaals dank aan hen, vooral vrijwilligers en donateurs, die hebben meegewerkt om dit jaar succesvol af te ronden.

Ontvangsten 2014
Donaties 8.971,00
Particuliere bijdragen 1.000,00
Acties van derden/bedrijfsleven 12.843,00
Straatacties 1.0487,00
Benefietavond -
Rente spaarrekening 267,00
   
Totaal ontvangsten 33.568,00
   
Uitgaven  
Mawosheni 24.650,00
Inkoop hartjes 1.883,00
Bankkosten 364,00
Overige kosten 930,00
   
Totaal uitgaven 27.827,00
   
Saldo ontvangsten -/- uitgaven 5.741,00
======================================== ==========
Overige Kosten  
Hosting 2013 36,30
Kosten Queerleaders 121,00
Overig 71,39
  228,69
Saldo Bankrekeningen  
 
01-01-2014
31-12-2014
Rabobank betaalrekening
4.343,28
9.704,99
Rabobank spaarrekening
35.011,80
35.284,81
39.355,08
44.989,80
======================================== ==========
Toename Liquide Middelen 5.634,72
Verschil met resultaat Exploitatieoverzicht -106,38
   
Verklaard door:  
Nog te ontvangen rente spaarrekening per 31-12-2013 373,31
Ontvangen rente in 2014 (rente 31-12-2014) 266,63
Verschil 106,38
  ==========
  0,00

JAARVERSLAG 2013

 

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2013


2013 een jaar van wisseling in bestuur, nieuwe projecten, acties en benefietfeesten en wederom nieuwe vrijwilligers en stagiaires. De overheadkosten waren laag, wederom minder dan 3%!

Wil Groot (oprichter) , Martin Lont(voorzitter), Joyce Roemer (secretaris), Arnold Vlaar (penningmeester), Maarten Groot (webdesigner), Ronald Vonk (lid advies-commissie) en Jasper Buis (bestuurslid) .

Willen & Doen Amsterdam
In Januari vind er een bestuurswisseling plaats. Johannes Bak neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Martin Lont. Joyce Roemer neemt de rol van secretaris op haar schouders en Ronald Vonk, die in 2013 ervaring heeft opgedaan op het project Mawotsheni, doet zijn intrede als lid advies commissie. Wij danken Johannes Bak voor zijn grote inzet voor de stichting.

Mawotsheni
Verandering op de werkvloer van manager.
Kate Getting- Lewis: droeg het stokje over aan Gracie Rawlings en haar man Marcos Msisca.
Gracie:  managed het project en Marcos nam de moestuin op zijn schouders.
Eind 2013 moeten Gracie en Marcos afscheid nemen, omdat zij vanwege visa problemen terug moeten naar de Verenigde Staten.
Het project wordt overgenomen door Riff Micho. Hij heeft de Zuid Afrikaanse nationaliteit.
Nomapuzi, de preschool lerares heeft nu Tozama als assistente.

In het voorjaar krijgen wij bericht van Mawotsheni dat wij als stichting Willen & Doen Zuid Afrika zijn geregistreerd. Dit is een volslagen verrassing. Normaal duurt dit minimaal twee jaar. Voorzitter is Nomapuzi, Selena Arends (secretaris) en Judy Johnson (penningmeester).
Er wordt contact gelegd met Sociaal Development betreffende het kindertehuis. Afspraken worden gemaakt in Umtata waar het kantoor is gevestigd, maar wij krijgen geen groen licht. Met het bestuur stichting Willen & Doen Zuid Afrika wordt besloten vooral het ministerie op de hielen te zitten.
Wanneer in november Dhr. Riff Micho het management overneemt en tevens bestuurslid wordt zitten we weer om tafel met Sociaal Development. Uit deze gesprekken komt voort dat er GEEN geld is. De pot van het ministerie is veel te klein voor de Oostkaap, waaronder de Transkei valt.
Riff is van mening dat er meer manieren zijn om te werken naar zelfredzaamheid.

Er werd dit jaar extra geinvesteerd in het Spaza winkeltje. O.a werd er een vrieskist aangeschaft om vlees te verkopen. Ook werd de rondavel afgebouwd. Andere extra kosten voor het project was het bakkie, die regelmatig stuk was. De wegen zijn slecht. Voor het project Mavis kwamen ook nog extra uitgaven.  

Particuliere bijdragen, acties van derden en bedrijfsleven
In Mawotsheni wordt er geïnvesteerd in materialen zoals o.a generator, boor en zaag machines en Ford bakkie 4weel drive. Het grootste deel van de auto wordt gesponsord door Dhr. Dennet Lawende zijn bedrijf.
De Oscar Romero scholengemeenschap, waar Wil presentaties heeft gedaan kwam in actie voor Willen en Doen. Zij brachten 7000 euro bij elkaar. Dit heeft aangedragen tot het financieren van de kinderdagverblijf van Mavis. Het Broeckland college in Breukelen heeft 2500 euro opgehaald tijdens de kerstactie. Ook hier heeft Wil presentaties gegeven.

Straatacties
Wederom zijn de Queerleaders weer actief geweest en hebben succesvolle optredens gedaan met een geheel nieuwe show. Hoogtepunt was o.a het optreden op het Kwakoe festival in de Bijlmer.
Bij de actie tegen agressie liepen wij ook mee, wat de donderdag voor het gaypride weekend is. Er werden er van ons veel foto’s gemaakt. Voorpagina Parool en het gehele jaar in verschillende tijdschriften en andere kranten. Veel reclame voor de Willen & Doen.
De opbrengst was duidelijk minder bij de straatacties, wat ook kwam door minder optredens. Toch een goede opbrengst en door PR werden ook acties van derden en bedrijfsleven geactiveerd . Particuliere bijdragen steeg ook.

HvA Stagiaires

Op 15 Mei werd er een benefietfeest georganiseerd door de stagiaires. Dit werd zeer gewaardeerd door de bezoekers en genodigden. Peter Faber presenteerde samen met Martin Spee de show. Er werd bijna 1400 euro opgehaald. Dank dames, Peter en Martin, voor deze actie.  Met deze benefiet ronde de stagiaires hun stage succesvol af.
In september ging de tweede groep stagiaires van start. Zij richten zich eerst op onderzoek en op scholen om daar presentaties te geven. Het eerste half jaar werd goed afgerond. Ook werd door hen besloten welk doel ze willen halen volgend jaar mei. Zij gaan aan de slag op het Barlaeus Gymnasium, gelegen op het Leidseplein in Amsterdam. Succes dames. Zij worden begeleid door Dhr. Jacob van Meegen.

Project Mavis
In september was de grote opening georganiseerd door Selena Arends en de gemeenschap van Preschool Mavis in Ntjileni. Sociaal Development en het ministerie van Educatie waren er aanwezig. Zij waren zeer onder de indruk. Het bouwen van dit project heeft 12.000 euro gekost, wat grotendeels werd gefinancierd
door De Oscar Romero scholen gemeenschap, gelegen in Hoorn (NH).

Overige projecten

 • Tozama, assistente van Nomapuzi start dames sportclub in Mawotsheni.
 • In Amsterdam en in de Transkei loopt Mackenzie Feduruk 4,5 maand mee als vrijwilliger bij het organiseren van acties en optredens. Op Mawotsheni is hij vooral actief met bouwen, tuinieren, timmeren en schilderen. Ook assisteert hij bij de sportclubs en in de kinderdagverblijven.
 • Mentor Mothers is actief in het Mawotsheni gebied.
 • Marcos start sportschool in het community centrum. Hij maakt zijn eigen gewichten van blikken en cement. De jongens die er trainen helpen in de moestuin.


Acties
De opbrengst van de straatacties was in 2013 lager dan het voorgaande jaar.

 • Optredens op Gaypride, Kwakoe en Loveball, georganiseerd op 29 november in Paradiso.
 • Markt in de Bijlmer.
 • Benefietfeest in Oude School tegenover RAI in Amsterdam door HvA stagiaires.
 • Hanny Cox regelt nieuwe rolstoel voor Mavis. Zij assisteert 7 weken op het project Mawotsheni als vrijwilligster. Geweldig werk Hanny.
 • Kerstbenefiet actie in Breukelen bij het Broeckland college op 18 december.


De cijfers
Inkomsten en uitgaven 2013 zijn bijna gelijk. Wederom minder dan 3% overhead.
Er is vooral geïnvesteerd in Mawotsheni, daar er enkele tegenvallers waren. Brand in het winkeltje bracht extra onkosten voort.

Ten slotte
Kunnen we terug kijken op een succesvol jaar. Het nieuwe kinderdagverblijf en de nieuwe rolstoel voor Mavis. De creche in Ntjileni geeft onderdak aan ruim 70 kinderen. De gemeenschap zorgt zelf dat zij twee keer per dag eten krijgen. Het was een hoogtepunt te zien hoe een gemeenschap zich zo gemeenschappelijk inzet.
Oscar Romero is de naam van de kinderdagverblijf. Zij hebben zich hiervoor ingezet. Dank.

Ontvangsten 2013
Donaties 11.713,00
Particuliere bijdragen 2.435,00
Acties van derden/bedrijfsleven 9.916,00
Straatacties 4.956,00
Benefietavond 1.396,00
Rente spaarrekening 373,00
   
Totaal ontvangsten 30.789,00
   
Uitgaven  
Mawosheni 24.759,00
Ford Delaw 5.760,00
Bankkosten 457,00
Overige kosten 229,00
   
Totaal uitgaven 31.205,00
   
Saldo ontvangsten -/- uitgaven -416,00
======================================== ==========
Overige Kosten  
Hosting 2013 36,30
Kosten Queerleaders 121,00
Overig 71,39
  228,69
Saldo Bankrekeningen  
 
01-01-2013
31-12-2013
Rabobank betaalrekening
1.832,32
4343,28
Rabobank spaarrekening
37.675,11
35.011,80
39.507,43
39.355,08

JAARVERSLAG 2012

 

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2012


2012 is wederom weer een bewogen jaar geweest met vele nieuwe ontwikkelingen. Hiervan een kort overzicht van de belangrijkste projecten, acties en de cijfers. De overheadkosten waren weer laag, zelfs minder dan 3%!

Wil Groot (oprichter) , Johannes Bak (voorzitter), Martin Lont (secretaris), Arnold Vlaar (penningmeester), Maarten Groot (webdesigner) en Jasper Buis (bestuurslid).

Mawotsheni
Een nieuwe stap voor Stichting Willen & Doen.
Op 10 april was de grote opening van ons Mawotsheni pilot project. Vele notabelen uit de omgeving waren hierbij aanwezig. Nederland werd vertegenwoordigd door Simon en Marloes, die vrijwillig een grote input leverden. Nogmaals dank daarvoor. Het bouwen van het project werd gedaan door vakmensen uit de gemeenschap. Het pilot project omvat een kinderdagverblijf, kindertehuis, communitycentrum, een spaza winkeltje om de zelfredzaamheid te bevorderen en een perma-culture moestuin.
Kate Getting- Lewis is de manager aldaar en zij is ook gespecialiseerd in perma- cultuur landbouw.
Kosten voor het project tot nog toe 40.000 euro.
In het community centrum zijn ze van start gegaan met het geven van Engelse les en een cursus handenarbeid voor de vrouwen uit de gemeenschap. Zij leren daar tassen maken van oude kleding en stoffen. Janis, die een winkel heeft in Coffee Bay geeft ze daar les in. Phumlani, werkzaam op het project, heeft in de gemeenschap een voetbal vereniging opgericht.

Project Mavis
In september werd de eerste paal in de grond geslagen voor de kinderdagverblijf van Mavis in de gemeenschap Ntjileni. Dit werd gedaan door de gemeenschap zelf.

People4Change
Is een organisatie in Nederland die professionele mensen voor bepaalde tijd inzet om te werken op een project.
Ronald Vonk heeft 5 weken het project advies gegeven in het managen van het project. Op www.wilhelmus.waarbenjij.nu kunt u zijn verslagen lezen. Ronald heeft in samenwerking met Kate de aanvraag ingediend voor Stichting Willen en Doen Zuid Afrika. Dit is nodig om samenwerking met het ministerie van Sociaal Development te professionaliseren. We krijgen geen toestemming van hen om een kindertehuis te openen wanneer wij niet als stichting geregistreerd zijn in Zuid Afrika. Ook komen wij niet in aanmerking voor sponsoring van Social Development voor de preschool. 

De Queerleaders
In Amsterdam zijn de Queerleaders van start gegaan, onder leiding van Jeroen Jurg.
De show werd 7 keer opgevoerd op festivals en feesten. Inkomsten 9295 euro en het aantal donateurs ging hierdoor ook fors omhoog. De shows zorgden voor een geweldig PR. Dit is te zien op Willen en Doen facebook.

Acties van derden
Op acties van derden werd ruim 5000 euro opgehaald. Onder andere jubilarissen wilden geen cadeaus maar geld voor Willen en Doen. Een optreden van de Queerleaders in Krasnapolski was een succes. Ook werden wij gesponsord door 40MM. In Noord Holland werden acties gehouden.

HvA stagiaires
In september zijn wij samen gaan werken met de Hogeschool van Amsterdam.
Vier studenten CMV zijn onderzoek gaan doen naar verbetering en professionalisering.
Dhr. Peter van Delft begeleidt de stagiaires.

Overige projecten

 • September start van het Mavis project.
 • Investering Center of Joy. Aanschaf apparaten voor het maken van stenen.
 • Project Healthcare gaat van start. Samenwerking met Mentor Mothers, die zich vooral richt op Hiv geinfecteerde zwangere vrouwen in de gemeenschap. Zij krijgen medische begeleiding. Mobiele kliniek komt naar Mawotsheni. Noncha komt in dienst van Willen & Doen als sociaal werkster in de Gemeenschap.


Acties
De opbrengst van de straatacties was in 2012 hoger dan het voorgaande jaar.

 • Optredens op Roze zaterdag in Haarlem, Gaypride, Hartjesdagen en Kwakoe waren een goot succes.

Optreden Krasnapolski voor sportvereninging.

 • Acties in Noord Holland onder leiding van Vera Wals en Afra Houtsma. Samen met 3 andere dames bezochten zij het project voor 2 weken. Hiervoor haalden zij gezamenlijk 1500 euro op.
 • Kerstmarkt op de Zeedijk was wederom succesvol.
 • Presentaties op mannen en vrouwen


De cijfers
Er is dit jaar geinvesteerd in project Mawotsheni en er is een start gemaakt met het project Mavis.
Hiervoor hebben wij geld gebruikt van de spaarrekening, wat daarvoor was bestemd.
Inkomsten en uitgaven zijn beiden rond de 32.000 euro. Er is 20.354 euro gebruikt van de spaarrekening.
De overheadkosten van de stichting zijn laag gehouden (minder dan 3% van de uitgaven).

Ten slotte
2012 is een ondernemend jaar geweest. Het pilot project Mawotsheni staat.
Een jaar van ontwikkeling waar wij vooral onszelf zijn gaan richten op de speerpunten.
Terugkijkend een bewogen en succesvol jaar.

Ontvangsten 2012
Donaties 15.553,00
Particuliere bijdragen 2.050,00
Acties van derden/bedrijfsleven 5.089,00
Straatacties 9.295,00
Cirque Classique 7,00
Rente spaarrekening 625,00
   
Totaal ontvangsten 32.619,00
   
Uitgaven  
Mawotsheni 31.471,00
Sissonke
3.250,00
Centre of Joy 1.500,00
Vrijwilligerscentrum
5.000,00
Privéschool Mavis 10.000,00
Bankkosten 513,00
Overige kosten 1.240,00
   
Totaal uitgaven 52.973,00
   
Saldo ontvangsten -/- uitgaven -20.354,00
========================================== ========
Overige Kosten  
Easyapps 41,50
KVK 24,08
Hosting 2012+2011 71,40
Kosten Queerleaders 903,06
Stadsdeel Amsterdam Centrum vergunning 193,00
Overig 6,74
  1.239,78
Saldo Bankrekeningen  
 
01-01-2012
31-12-2012
Rabobank betaalrekening
83,00
1.832,32
Rabobank spaarrekening
54.342,82
3.7675,11
54.425,82
39.507,43

JAARVERSLAG 2011

 

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2011


2011 Was een bewogen jaar in de nog jonge geschiedenis van Stichting Willen & Doen. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste projecten, acties en de cijfers. De overheadkosten waren weer laag, zelfs minder dan 3%!

Wil Groot (oprichter) , Johannes Bak (voorzitter), Martin Lont (secretaris), Arnold Vlaar (penningmeester), Maarten Groot (webdesigner) en Jasper Buis (bestuurslid).

Cirque Classique
Het absolute hoogtepunt van 2011 was het benefietconcert Cirque Classique in de Amsterdamse Westerkerk; een avond waarbij klassieke muziek, dans en acrobatiek samenvloeiden en elkaar versterkten. Een avond die op inspirerende wijze werd gepresenteerd door Peter Faber.

Hiermee hebben we bijna 7.000 euro binnengehaald. Daarnaast hebben we met dit concert onze ambities getoond en ons duidelijk geprofileerd.

Het concert was niet mogelijk geweest zonder de gedreven en professionele inzet van het kernteam en de bijzondere en belangenloze bijdrage van onze artiesten. Langs deze weg willen we iedereen  nogmaals hartelijk danken voor de totstandkoming van deze prachtige show.

Verkoop ‘Ons Plek’
In Zuid-Afrika moest er in 2011 een moeilijke beslissing worden genomen: de verkoop van ‘Ons Plek’.

Sinds 2007 werkten we samen met Deon Mulder. Vanaf de oprichting in 1999 heeft dit project veel mensen (voornamelijk moeders) een laatste thuis geboden. Ook veel kinderen hebben er veiligheid en geborgenheid gevonden.

In samenwerking met Deon Mulder hebben we de oprichting van twee kindertehuizen kunnen bewerkstelligen:

 • The Pink House in Bloemfontein
 • en Khaya Lethu in de Transkei.


Beide kindertehuizen zijn nu zelfstandig. The Pink House is doorgegaan onder de naam Tshepang en biedt onder andere plek aan vijf kinderen van het eerste uur (die in 2007 al in Ons Plek zaten).

De zelfredzaamheid van Ons Plek is echter nooit goed van de grond gekomen. Door veroudering van het gebouw, het hoge aantal bewoners en door andere factoren bleven de kosten stijgen. Patiënten werden soms gewoon op de stoep achtergelaten en dan is het moeilijk een zieke man of vrouw de deur te wijzen. Het management was voornamelijk bezig was met het blussen van branden, en het lukte ze niet onze gemeenschappelijke plannen voor de zelfredzaamheid van het project succesvol uit te werken.

De keuze waarvoor we stonden was het budget voor Ons Plek verder verhogen of kiezen voor verkoop. In het eerste geval waren in een vicieuze cirkel terechtgekomen. Dat vonden we niet verantwoord. Door verkoop kon Deon Mulder met een kleine groep (de familie) schuldenvrij verder. Hij heeft zich inmiddels met deze familie in Jagersfontein gevestigd. Aan onze samenwerking is hierdoor helaas een einde gekomen.

Mawotsheni
Door de problemen bij Ons Plek kwam de ontwikkeling van Mawotsheni in de Transkei in de knel. De preschool was al wel geopend in januari 2011, maar in een oude hut (rondavel) zonder ramen. De bouw van een nieuw onderkomen voor de schoolkinderen en dat van een kindertehuis kwam niet van de grond.

Daarom hebben we in augustus het beheer van dit project van Deon Mulder overgenomen. Wil heeft in 2011 veel tijd in Zuid-Afrika doorgebracht om de boel vlot te trekken. Naast preschool en kindertehuis planden we ook een winkel, moestuin en community centre. Zo hebben we hier een pilot -project opgezet dat kan dienen als concept voor andere projecten in de Transkei . Het moest een project worden van de gemeenschap, voor de gemeenschap. (In 2012 is het project voltooid en geniet veel respect in  Coffeebay e.o.)

NPO Sustainable Coffeebay
In 2011 heeft de stichting van Dawn Betteridge, die zich richt op Montessori preschool onderwijs, de officiële status gekregen van Non Provit Organisation (NPO). In hun streven het onderwijs in de regio te verbeteren, zijn zij een belangrijke partner voor Stichting Willen & Doen. En tot wij zelf de status van NPO hebben, vind de betaling van onze medewerkers op Mawotsheni plaats via Sustainable Coffeebay.

Overige projecten

 • De in 2010 begonnen bouw van een Waldorf Preschool door Judy Johnston Denison en Brian Kruger is in 2011 afgerond. De school kon daarna worden geopend.
 • We hebben samengewerkt met Jerome Solomon’s Centre of Joy , dat zich richt op community building en lager en middelbaar onderwijs. Jerome heeft ook geassisteerd bij de bouw van Mawotsheni.


Acties
De opbrengst van de straatacties was in 2011 hoger dan het voorgaande jaar.

 • Koninginnedag was weer een topdag met een opbrengst van 2.200 euro.
 • We waren ook weer van de partij met de Gaypride, Greypride en de Hartjesdagen op de Zeedijk.
 • Nieuw was onze aanwezigheid bij de kerstmarkt van de Zeedijk. Rond Valentijnsdag organiseerde Café De Engel op de Zeedijk een actie voor Willen & Doen. Zij hadden het hele plafond behangen met hartjes. De opbrengst was 650euro.

De cijfers
De hoge inkomsten van 2010 hebben we in 2011 niet kunnen herhalen, maar dit was eigenlijk ook niet te verwachten. In 2010 hadden we enkele bijzondere meevallers. In 2011 bleven deze uit.
We hebben meer uitgegeven aan de projecten dan er is binnengekomen, maar door de buffer die we in 2009 en 2010 hebben opgebouwd is dit geen probleem.

Wederom zijn we er in 2011 in geslaagd de overheadkosten van de stichting laag te houden (minder dan 3% van de uitgaven). De bankkosten waren lager dan in 2010. Overige kosten waren ongeveer op hetzelfde niveau.Ontvangsten 2011
Particuliere donaties 7.175,00
Stichtingen/Fondsen 4.964,00
Acties derden/Bedrijfsleven 6.892,30
Straatacties 7.349,53
Rente 932,29
Cirque Classique 6.835,30
   
Totaal ontvangsten 33.216,13
   
Uitgaven  
NGO Ons Plek 17.000,00
Waldorf preschool Coffeebay 2.023,32
Salesian computerprogramma  
Mawosheni
11.645,96
Centre of Joy
6.000,00
Bankkosten 443,10
Overige kosten 608,65
   
Totaal uitgaven 37.721,03
   
Saldo ontvangsten -/- uitgaven -4.504,90

JAARVERSLAG 2010

 

Jaarverslag Stichting Willen & Doen 2010


Financieel gezien was 2010 een zeer goed jaar.
Totaal is er zo’n 75000 euro binnengekomen
bij de Stichting en dat is 30.000 meer dan in 2009.

Andere Stichtingen
Opvallend is de hoeveelheid geld binnengekomen via andere stichtingen. Zo heeft stichting Dynamo geld gegeven in het kader van het Dapper-buurt project en het NCDO voor de opbouw van een preschool, opvang voor vrouwen met kinderen en een winkel in Mahosheni.
De Stichting Steun Uitenhage Zuid hield in 2010 helaas op te bestaan. Het batig saldo kwam ten goede aan Willen en Doen omdat hun en onze doelstelling overeenkomt. Tel daarbij op de van Trutfonds, Wings of Support en Stichting SKAI en je komt op een bedrag van 55000 Euro dat via andere stichtingen is binnen bekomen. Dit geld dat was vaak verbonden aan een specifiek doel en is eenmalig. Het is niet te verwachten dat er het komende jaar weer zo’n groot bedrag binnen zal komen. Er zal daarom extra moeite gedaan moeten worden via de andere wegen geld binnen te krijgen.

Overige inkomsten
Via acties van derden en het bedrijfsleven is zo’n 4400 Euro binnen gekomen. Er was een eenmalige leermodeshow in de Queenshead met opbrengst voor Willen & Doen.
Onze maandelijkse donateurs waren goed voor zo’n 3500 Euro en losse particuliere bijdragen leverden 6000 Euro op.
Tenslotte hebben we met onze straatacties ruim 6300 Euro binnen gehaald. We waren actief met Koningedag, Gaypride en de Hartjesdagen. Nieuw was onze aanwezigheid bij Sail, maar het bleek moeizaam bij dit evenement geld op te halen. Toch heeft Dolly Bellefleur, die voor ons tijdens Sail de straat op ging, wel een onuitwisbare indruk gemaakt op de bezoekers aan dit evenement en vooral op de vele matrozen uit verre landen.

Uitgaven
Ook in 2010 is het merendeel van het geld gedoneerd aan NGO Ons Plek van Deon Mulder.
Naast maandelijkse ondersteuning van de diverse projecten is er ook geïnvesteerd in verbetering van het onderkomen in Bloemfontein en in de Transkei. Er is hierbij gekeken naar duurzaamheid en zelfredzaamheid door de aanschaf van zonneboilers, een wind- zonnenergie systeem en groentetunnels. Via andere partners is geïnvesteerd in onderwijs; zoals het opzetten van een Waldorf preschool in Coffeebay en het inrichting van een computerruimte
bij het Salesian institude in Kaapstad, waar voormalige straatjongeren onderwijs en workshops kunnen volgen.

Onkosten
We zijn er trots op dat we de overheadkosten wederom laag hebben weten te houden. Het geld dat we hier aan uitgegeven hebben, bestaat voor de helft uit onvermijdelijke bankkosten. 97% van alle uitgaven is direct ten goede gekomen aan de projecten en onze overhead bedroeg slechts 3%. We kunnen de onkosten zo laag houden, omdat Willen en Doen door vrijwilligers wordt gerund en Wil Groot en Martin Lont hun reizen naar Zuid Afrika zelf bekostigen.

Ontvangsten 2010
Particuliere donaties 9.497,00
Stichtingen/Fondsen 54.695,00
Acties derden/Bedrijfsleven 4.394,00
Straatacties 6.339,00
Rente 998,00
Cirque Classique  
   
Totaal ontvangsten 75.923,00
   
Uitgaven  
NGO Ons Plek 41.430,00
Waldorf preschool Coffeebay 500,00
Salesian computerprogramma 1.000,00
Mawotsheni
 
Centre of Joy
 
Bankkosten 628,00
Overige kosten 636,00
   
Totaal uitgaven 44.194,00
   
Saldo ontvangsten -/- uitgaven 31.729,00